Ἀρχικὴ σελίδα

Ἔρευνα καὶ ἔκδοση κειμένων παλιμψήστων χειρογράφων.
Κώδικας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Παναγίου Τάφου 36 καὶ κώδικας τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Παρισιού 1330.

Τὸ μυθικὸ πρόσωπο τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας ὁ Παλαμήδης ἦταν περίφημος γιὰ τὴ θαυμαστὴ ἐξυπνάδα του καὶ τὸ χάρισμα τοῦ ἐφευρέτη. Εἶχε ἐπαινεθεῖ ἀπὸ τὸν τραγικὸ ποιητὴ Εὐριπίδη στὴ χαμένη του τραγωδία «Παλαμήδης». Ἀπὸ ἐδῶ προέρχεται ἡ ἐπωνυμία τοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμματος PALAMEDES (PALimpsestorum Aetatis Mediae EDitiones Et Studia), ποὺ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Fritz Thyssen.

Τὸ PALAMEDES εἶναι ἕνα πρόγραμμα διεθνοῦς συνεργασίας τοῦ πανεπιστημίου Georg-August τοῦ Göttingen μαζὶ μὲ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μπολόνιας καὶ τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος (ΜΙΕΤ) στὴν Ἀθήνα. Βασικοὶ μέτοχοι τῆς συνεργασίας εἶναι τὸ Ἑλληνικὸ Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων καὶ ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Γαλλίας στὸ Παρίσι. Στὸ Göttingen ὑφίσταται ἕνας σύνδεσμος μὲ τὸ «Centrum Orbis Orientalis et Occidentalis» (CORO) καὶ τὸ «Göttingen Centre for Digital Humanities» (GCDH).

Editorial Board

 • Dr. Felix Albrecht (Göttingen)
 • Dr. Chiara Faraggiana di Sarzana (Bologna)
 • Prof. Dr. Reinhard Feldmeier (Göttingen)
 • Dr. Bernhard Neuschäfer (Göttingen)
 • Prof. Dr. Agamemnon Tselikas (Athen)

Advisory Board

 • Erzbischof von Constantina Aristarchos (Jerusalem)
 • Prof. Dr. Francesco D'Aiuto (Rom)
 • Dr. Christian Förstel (Paris)
 • Dr. Dorotei Getov (Sofia)
 • Prof. Dr. Philippe Hoffmann (Paris)
 • Prof. Dr. Reinhard Kratz (Göttingen)
 • Prof. Dr. Ekkehard Mühlenberg (Göttingen)

Copyright 2019 – Impressum / Imprint